Residential Land ສຳລັບ Sale ໃນ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ID 44955
867,909 LAK

ດິນປຸກສ້າງ

ຂາຍດິນ ຢູ່ບ້ານ ສີດຳດວນ

ດິນງາມ ຢູ່ໃຈກາງເມືອງ ສະດວກໃນດານເດີນທາງ ມີຮ່ວງຈຸ້ຍທີ່ດີ; ເໝາະແກ່ການເຮັດຫ້ອງການທຸລະກິດ, ທີ່ພັກ ທີ່ຢູ່ອາໃສ, ເຮັດຫ້ອງແຖວຂາຍ ຫຼື ອາຄານໃຫ້ເຊົ່າ.

ຕອນດິນ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ສີດໍາດວນ, ໃຫ້ກັບຮ້ານອາຫານຣີແລັກຊ, ຫ່າງຈາກຖະໜົນອາຊຽນພຽງ ສອງຮ້ອຍແມັດ ການເດີນທາງເຂົ້າອອກສະດວກ ໃຫ້ກັບບັນດາສູນກາງທຸລະກິດ. ເນື້ອທີ່ດິນແມ່ນ: 19,30 x 25.50
ຄິດໄລ່ດ້ານການເງິນ
ການຊຳລະເງິນ
LAK 0 / ອາທິດ