House and Land ສຳລັບ Sale ໃນ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ID 44954
781,118,178 LAK

ດິນແລະເຮືອນຫ້ອງແຖວ

ຂາຍດິນ ຢູ່ບ້ານ ໂນນສະຫວ່າງ ໃກ້ກັບໂຮງໝໍ 150 ຕຽງ (1013: ໂນນສະຫວ່າງ)

ມາແລ້ວ ໆ ຄຸ້ມສຸດໆ ກັບທີ່ດິນຕອນງາມ ເປັນຕາຢູ່ ທໍາເລເໝາະສົມສຳລັບທຸກການຢູ່ອາໃສ, ເຮັດທຸລະກິດຫ້ອງເຊົ່າ; ດິນຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງເມືອງ ສະດວກໃນດານເດີນທາງ ໃກ້ກັບຕະຫຼາດ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ຍ່ານທຸລະກິດ.

ຂາຍທີ່ດິນ ພ້ອມເຮືອນ ແລະ ຫ້ອງແຖວ ແປດຫ້ອງ. ເຮືອນຊັ້ນເຄີງ ມີ 04 ຫ້ອງນອນ 02 ຫ້ອງນໍ້າ 01 ຫ້ອງຮັບແຂກ ແລະ 01 ເຮືອນຄົວ, ມີເດີ່ນຈອດລົດໃຫຍ່ໄດ້ຫຼາຍຄັນ. ເນື້ອທີ່ດິນແມ່ນ 1183 ຕາແມັດ.

ຕອນດິນ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂນນສະຫວ່າງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ,ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຂ້າງ ໂຮງໝໍ 150 ຕຽງ ຫ່າງຈາກຖະໜົນໃຫຍ່ພຽງ ສອງສາມຮ້ອຍແມັດ ການເດີນທາງເຂົ້າອອກສະດວກ ໃຫ້ກັບບັນດາສູນກາງທຸລະກິດ.
ຄິດໄລ່ດ້ານການເງິນ
ການຊຳລະເງິນ
LAK 0 / ອາທິດ