Apartment ສຳລັບ Rent ໃນ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ID 38559 | Yula.la
3,000,000 LAK

ຫ້ອງແຖວໃຫ້ເຊົ່າ

ຫ້ອງແຖວໃຫ້ເຊົ່າ ເຂດຮ້ານອາຫານໃວຫວານແລະແຖວຮ້ານປີງ້ເອັນນວນຕາ ບ້ານນາທົ່ມ ຂອບເຂດໂຮງຮຽນດົງໂດກ ຮອ່ມ 5 ລາຄາຖືກເລີ່ມ ເດືອນລະສາມແສນກີບ ເປັນຫ້ອງໂລ່ງ ຫ້ອງນຳ້ໃນ ນຳ້ບາດານໃສສະອາດ ຫ້ອງລະພັນກີບ ຕໍ່ເດືອນ ຄ່າໃຟອີງຕາມກົງເຕີ້ປະມານເດືອນລະ 50ພັນກີບ ຍີນດີຕອ້ນຮັບນັກຮຽນເຂດດົງໂດຫ້ອງແຖວທີບ້ານນາທົ່ມ ຊອ່ຍ 5 ງຽບດີ ຊອຍຕັນປອດພັຍ ຍັງເຫລືອພຽງ 5ຫ້ອງ ຖ້າເອົາສອງຫ້ອງຕິດກັນ ຫລູດໃຫ້ 5ແສນກີບ ຕໍ່ເດືອນ ຈ່າຍກອ່ນ ຫລື6ເດືອນໃຫ້ຢູ່ຟີ1 ເດືອນ ມັດຈຳຄ່າໃພ1ແສນກີບ ຍີນດີຕອ້ນຮັບທຸກທ່ານ ເຫມົດແລ້ວເຫມົດເລຍ ລາຄານີ້ ບໍມີບອ່ນໃດມຸງກະເບື້ອງປູພື້ນກະໂລ້ ຫ້ອງນຳ້ໃນ ບໍລິມາດຫ້ອງ3ເຄີງຄູນ4ແມັດຖາມໃດ້ ເບີ້ໂທ 02028942777 02092258344 ເບີແອບ
ຈ່າຍກອ່ນ 3 ເດືອນ ລາຄາຫ້ອງ 3ແສນຫ້າສິບພັນ ຖ້າຈ່າຍ ລວ່ງຫນ້າເດືອນ6 ເດືອນ ລາຄາ ຫ້ອງລະ 3ແສນ ຈັດຈຳຄ່າ ໃຟແລະຄວາມສະອາດ 1 ແສນກີບ ຄ່ານຳ້ ຫ້ອງລະ 20ພັນກີບຕໍ່ເດືອນ
ຈອງໃດ້ດວ່ນ ຈະເຫມົດແລ້ວ
Finance Calculator
LAK 0 / Week
Contact Jony Srp
I'm highly interested.
Is this still available?
Do you deliver?
Where can we meet?