House and Land ສຳລັບ Sale ໃນ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ID 50076
945,948,653 LAK

ບ້ານທີ່ທັນສະໄຫມ, ມີຄຸນນະພາບສູງສ້າງໃໝ່ສໍາລັບຄອບຄົວຂາຍໃນດົງໂດກ

ບ້ານດ່ຽວສຳລັບຄອບຄົວຢູ່ດົງໂດກ

ມາດຕະຖານກໍ່ສ້າງລະດັບສາກົນ, ເປົ້າໝາຍຄືການສ້າງບ້ານລາຄາບໍ່ແພງແຕ່ມີຄຸນນະພາບສຳລັບຄອບຄົວຄົນລາວ ແລະ ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ອາໄສໃນລາວ.

ສາມາດຕິດຕໍ່ເຮົາໄດ້ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ຫຼື ເຂົ້າມາເບິ່ງສະຖານທີ່!

• ໃຊ້ເວລາຫາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 5 ນາທີ
• ເໝາະສຳລັບຄອບຄົວຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ນັກສຶກສາ
• ສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນນະພາບລະດັບສາກົນ
• ໃຊ້ວັດສະດຸໃນການອອກແບບທີ່ທັນສະໄໝ
• ເຮືອນມີການຮັບປະກັນການສ້ອມແປງ 12 ເດືອນ
• ມີເຮືອນຄົວ ແລະ ບ່ອນແຕ່ງອາຫານ, ຫ້ອງນັ່ງຫຼິ້ນ, ຫ້ອງກິນເຂົ້າ, ຫ້ອງອ່ານໜັງສື, ມີຫ້ອງຕູ້ເສື້ອຜ້າໃນທຸກໆຫ້ອງນອນ.
• ພື້ນເປັນໄມ້

ອາຄານເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການກໍ່ສ້າງ, ເຊິ່ງລູກຄ້າສາມາດການອອກແບບ ແລະ ເລືອກສີຂອງບ້ານໃຫ້ເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າເອງໄດ້ເຊັ່ນ: ສີຂອງບ້ານທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກລວມທັງວັດສະດຸປູພື້ນ.

**** ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນທີ່ $109000 ໂດລ້າ ຫຼື ອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນຕາມການເສີມສິ່ງຕ່າງໆ.
ຄິດໄລ່ດ້ານການເງິນ
ການຊຳລະເງິນ
LAK 0 / ອາທິດ
ຕິດຕໍ່: ຜູ້ຂາຍ