ມືສອງ ອຸປະກອນເສີມອື່ນໆ ສຳລັບຂາຍ ໃນ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ID 43578
350,000 LAK

ກາດຈໍ VGA ATI 6770 DDR5

ຂາຍກາກຈໍ VGA ATI 6770 DDR5 ສະພາບໃຊ້ງານດີປົກກະຕິ ແຮງກ່ວາ GTX650. ກາດຈໍແຍກ, ເຮັດວຽກ ແຕ້ມ Photo Shop, Auto Cad, 3Dmax, Sket Up ແລະ ງານອື່ນໆ ໄດ້ດີ. ຫຼິ້ນເກມ ອອນລາຍ ໄດ້ດີ ບໍ່ມີກະຕຸກ. ໃຊ້ງານດີ ປົກກະຕິ.
ຕິດຕໍ່: ຜູ້ຂາຍ