ມືສອງ ອຸປະກອນເສີມອື່ນໆ ສຳລັບຂາຍ ໃນ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ID 43067
4,787,074 LAK

Server Rack

ຂະໜາດ 205 x 60 x 80
ມີພັດລົມ ฝาปິດ ຫຼັງ: ມີ, ສອງຂ້າງ: ບໍມີ, ໜ້າ: ບໍ່ມີ
ມີປັກສຽບໄຟຟ້າປະເພດ Type G ສາມາດປ່ານໄດ້
ຕິດຕໍ່: ຜູ້ຂາຍ