ມືສອງ ນຳເຂົ້າ ສຳລັບຂາຍ ໃນ ເມືອງຫຼວງພະບາງ ຫລວງພະບາງ ID 44065
350,000 LAK

ເຄື່ອງເຮັດນ້ຳເຕົ້າຫູ້

ເຄື່ອງເຮັດນ້ຳເຕົ້າຫູ້ ແລະ ນ້ຳຖົ່ວຕ່າງໆເພື່ອສຸຂະພາບ Nutri drink makerII ມື 2 ຕອນຊື້ແມ່ນຊື້ຈາກ TV Direct ໃນລາຄາ 500,000 ກີບ ແລະ ໄດ້ໃຊ້ງານ ຫົກເຈັດຄັ້ງ ຍັງໃໝ່ໆ ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານເລີຍຕ້ອງການຂາຍຕໍ່ ໃນລາຄາ 350,000 ກີບ ເຊິ່ງລາຄານີ້ຍັງສາມາດໂອ້ລົມກັນໄດ້ຢູ່
- ການນຳໃຊ້ແມ່ນສະດວກວ່ອງໄວ ໄດ້ສຸຂະພາບ ເພາະເຄື່ອງແມ່ນເປັນອາລູມີນຽມບໍ່ເປັນໝ້ຽງ
- ມີການແຈ້ງເຕືອນອັດຕະໂນມັດເມື່ອສຸກພ້ອມກິນແລ້ວ
- ຍັງມີໂໝດປັ່ນນ້ຳແຂງໄດ້ ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຕົວຢ່າງໄດ້ທີ່ລິ້ງ: https://youtu.be/vE-ldFp0h9k