ມືສອງ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ໂນດ​ບຸກ ສຳລັບຂາຍ ໃນ ສະໜາມໄຊ ອັດຕະປື ID 43911
1,000,000 LAK

TOSHIBA L745

ຂາຍຄອມ TOSHIBA L745 ມື2
ໃຊ້ງານປົກກະຕິ ສະພາບຍັງໃໝ່
ຈຸດຕຳນິຄື: ແບັກບໍ່ເກັບໄຟ
ອຸປະກອນຄົບ
1.ສາຍສາກຄອມ
2.ແຖມເມົ້າ
3.ແຖມຜ້າຮອງເມົ້າ
ສະເປັກ:
Intel Core i3
.Ram 8GB ( ອັດເກດໃຫ້ແລ້ວ )
.NVIDIA GeForce 1GB
.HDD 500GB