ສິນຄ້າຄວາມງາມ ແຟຊັ້ນ, ສຸຂະພາບ, ຄວາມງາມ & ລູກນ້ອຍ ໃນ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ID 41527 | Yula.la
275,529 LAK

Nuhair5

"ยาปูกผม หนวด เคา Nuhair 5 (Minoxidil 5%)" หมดบันหาผมหน้อย ผมบางหวล้านแย่หวเฎีกแบบชายโดยพันทุกำ เรัดให้ท่านเสยบุกคะลิดในกานจัดแต่งชงผม Nuhair 5 ตอบโจดท่านชายที่มีบันหาดั่งก่าวด้วยโตยา Minoxidil 5%ยาที่ครีนิกและแพดผิวหนังเสั้นผมยอมรับเพี่งชะนิดเดีวที่มีผนต่อกานงอกเกีดขี้นให่มของเสั้นผมด้วยโตยาMinoxidil จะช่วยกะตุ้นกานงอกเกีดขี้นให่มของเสั้นผมยับยั้งกานหลุดหล่นของเสั้นผมเรัดให้เลีอดไหลเวีนบอลิเวนที่ผมเกีดให่มได้ดีขี้นเสั้นผมเกีดให่มจะแขงแรงดกดำยับยั้งกานหลุดหล่นของเสั้นผมเก่าเรัดให้ท่านมีผมที่ดกหนาเสีมควมหมั้นใจให้ท่านด้วยผมที่ดกดำสวยงามแบบทำมะชาด สนใจติดต่อตวาแทนจำหน่ายได้ที่เบีโท