ມືສອງ ສຳລັບຂາຍໃນ ເມືອງດັກຈຶງ ເຊກອງ ID 21848
ຂາຍແລ້ວ

ຕ້ອງຂາຍທອງໄຟ

ສາມັກຄີໄຊ ດັງຈຶ່ງ ເຊກອງ ຂາຍທອງໄຟ ລາຄາ 6000000 ບາດ ສົນໃຈ 020 96718914 ' 0305225032
ຄິດໄລ່ດ້ານການເງິນ
ການຊຳລະເງິນ
LAK 0 / ອາທິດ