Farm land ສຳລັບ Sale ໃນ ເມືອງໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ ID 34564 | Yula.la

ດິນຟາມລ້ຽງສັດ

120,000 USD

ໂພສໂດຍ ຜູ້ຂາຍ on Sat 20 Jan 2018 02:00:45
​ລາຍ​ລະ​ອຽດ
ຕ້ອງການຂາຍດິນຟາມລ້ຽງສັດ,ເນື້ອທີ່ສາມສີບ ຮຕ
$120,000
*ລ້ອມຮົ້ວຈອດຖາວອນ,ລວດຫນາມຫ້າຂ້າວ
*ບຸກເບີກແລ້ວສີບຫົກ ຮຕ ,ປຸກຫຍ້າແລ້ວຫ້າ ຮຕ
*ມີຫນອງປາສາມຫນອງ,ແຕ່ລະຫນອງຊາວຄູນສີ່ສີບເລີກສອງແມັດ
*ດຸດນາໄວ້ແລ້ວ7ໄຮ່ ແຕ່ລະໄຮ່15*40ແມັດ
*ປູກຫມາກໄມ້ຫລາຍຊະນີດ,ນໍ່ບົງຫວານ,ນໍ່ສາມລະດູ,ລວມທັງຫມົດສອງຮຕ,ລ່ອມຕານ່າງເຫັລກຍັ້ນລະຫວ່າງບ່ອນລ້ຽງສັດກັບສວນຫມາກໄມ້
*ປູກເຮືອນໄວ້ແລ້ວຂະນາດ9*7ແມັດສອງຫ້ອງນອນນື່ງຫ້ອງນຳ້
*ດືງໄຟ້າເຂົ້າຖາວອນແລ້ວກົງເຕີ5/20
*ດີນຮ່າງຈາກທາງປູຢາງ200ແມັດ,ທາງເຂົ້າສ່ວນຕົວ
ທີ່ຕັ້ງຂອງດີນແມ່ນເຂດນາລືທາງເຂົ້າຫ້ວຍຊຳບອນຂອບເຂດຂອງບ້ານຖີ່ນເມືອງໄຊຍະບູລີ
*ເຫມາະສຳລັບທ່ານຜູ່ທີ່ມີໃຈມັກໃນການລຽ້ງລັດ,ລ້ຽງປາ...ທຸກຢ່າງຖາວອນແລ້ວຫາກທ່ານຊື້ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງສ້ອມແຊມຫັຍງຕື່ມສາມາດນຳສັດຂອງທ່ານເຂົ້າໄປລ້ຽງໄດ້ເລີຍ
*ສະເພາະຫນອງປາແມ່ນປ່ອຍປາໄດ້ປີຫົກເດືອນແລ້ວຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດູດເທື່ອ.
ສົນໃຈມາເບີ່ງຕົວຈີງໄດ້ເດີ..ໂທສອບຖາມທີ່ເບີ..
ດີນຂ້າພະເຈົ້າເອັງຕ້ອງການຂາຍເພາະມີຄວາມຈຳເປັນ
ລາຄາຕໍ່ລອງໄດ້

ລາຍລະອຽດອະສັງຫາ
ເນື້ອທີ່ດິນ : 300000
ຜູ້ຂາຍ
ບ້ານຖີ່ນ ເມືອງໄຊຍະບູລີ
ຄຣິກເພື່ອສະແດງເບີໂທ
Contact ຜູ້ຂາຍ ໂດຍ​ຂໍ້​ຄວາມ​ສ່ວນ​ຕົວ
ຜູ້ຂາຍ
ບ້ານຖີ່ນ ເມືອງໄຊຍະບູລີ
ຄຣິກເພື່ອສະແດງເບີໂທ
ແບ່ງປັນ