ງົວ, ກະທິງ & ຄວາຍ ສຳລັບຂາຍໃນ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ID 44360