Apartment ສຳລັບ Rent ໃນ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ID 38559 | Yula.la

ຫ້ອງແຖວໃຫ້ເຊົ່າ

3,000,000 LAK

ໂພສໂດຍ Jony Srp on Fri 01 Jun 2018 02:14:01
​ລາຍ​ລະ​ອຽດ
ຫ້ອງແຖວໃຫ້ເຊົ່າ ເຂດຮ້ານອາຫານໃວຫວານແລະແຖວຮ້ານປີງ້ເອັນນວນຕາ ບ້ານນາທົ່ມ ຂອບເຂດໂຮງຮຽນດົງໂດກ ຮອ່ມ 5 ລາຄາຖືກເລີ່ມ ເດືອນລະສາມແສນກີບ ເປັນຫ້ອງໂລ່ງ ຫ້ອງນຳ້ໃນ ນຳ້ບາດານໃສສະອາດ ຫ້ອງລະພັນກີບ ຕໍ່ເດືອນ ຄ່າໃຟອີງຕາມກົງເຕີ້ປະມານເດືອນລະ 50ພັນກີບ ຍີນດີຕອ້ນຮັບນັກຮຽນເຂດດົງໂດຫ້ອງແຖວທີບ້ານນາທົ່ມ ຊອ່ຍ 5 ງຽບດີ ຊອຍຕັນປອດພັຍ ຍັງເຫລືອພຽງ 5ຫ້ອງ ຖ້າເອົາສອງຫ້ອງຕິດກັນ ຫລູດໃຫ້ 5ແສນກີບ ຕໍ່ເດືອນ ຈ່າຍກອ່ນ ຫລື6ເດືອນໃຫ້ຢູ່ຟີ1 ເດືອນ ມັດຈຳຄ່າໃພ1ແສນກີບ ຍີນດີຕອ້ນຮັບທຸກທ່ານ ເຫມົດແລ້ວເຫມົດເລຍ ລາຄານີ້ ບໍມີບອ່ນໃດມຸງກະເບື້ອງປູພື້ນກະໂລ້ ຫ້ອງນຳ້ໃນ ບໍລິມາດຫ້ອງ3ເຄີງຄູນ4ແມັດຖາມໃດ້ ເບີ້ໂທ 02028942777 02092258344 ເບີແອບ
ຈ່າຍກອ່ນ 3 ເດືອນ ລາຄາຫ້ອງ 3ແສນຫ້າສິບພັນ ຖ້າຈ່າຍ ລວ່ງຫນ້າເດືອນ6 ເດືອນ ລາຄາ ຫ້ອງລະ 3ແສນ ຈັດຈຳຄ່າ ໃຟແລະຄວາມສະອາດ 1 ແສນກີບ ຄ່ານຳ້ ຫ້ອງລະ 20ພັນກີບຕໍ່ເດືອນ
ຈອງໃດ້ດວ່ນ ຈະເຫມົດແລ້ວ

ລາຍລະອຽດອະສັງຫາ
ຫ້ອງນອນ : 5
ຫ້ອງນ້ຳ : 5
ຮອ່ມ 5 ບ້ານນາທົ່ມ ຮ້ານອາຫານໃວຫວານ, ບ້ານ ນາທົ່ມ
ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຄຣິກເພື່ອສະແດງເບີໂທ
Contact Jony Srp ໂດຍ​ຂໍ້​ຄວາມ​ສ່ວນ​ຕົວ
ຮອ່ມ 5 ບ້ານນາທົ່ມ ຮ້ານອາຫານໃວຫວານ, ບ້ານ ນາທົ່ມ
ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຄຣິກເພື່ອສະແດງເບີໂທ
ແບ່ງປັນ