Hotel or Tourism ສຳລັບ Sale ໃນ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ID 44906
62,168,998,234 LAK

ໂຮງແຮມ ຂາຍ

ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
10 Jan 2019
ຫ້ອງນອນ: 70
ຫ້ອງນ້ໍາ: 70
ຫ້ອງປະຊຸມ: 1
ຫ້ອງຮັບປະທານອາຫານ: 1
ພື້ນທີ່: 4,25 ແມັດ x 4 ແມັດ
ພື້ນທີ່ໂຮງແຮມ: 321 ຕາລາງເມດ
ຄິດໄລ່ດ້ານການເງິນ
ຕິດຕໍ່: ຜູ້ຂາຍ