Retail Job Dans Sisattanak Vientiane Capital ID 47163
LAK 0 - 0

ພະນັກງານໂຄງການລະບາຍສິນຄ້າ

Le district de Sisattanak, Vientiane la Capitale
15 Feb 2019
ບໍລິສັດ ຂັວນໃຈການຄ້າ

* ເງື່ອນໄຂການສະໝັກ :
- ອາຍຸ 18 ປີ ຂຶ້ນໄປ
- ເພດ ຍິງ ຫຼື ຊາຍ
- ລະດັບການສຶກສາບໍ່ຈໍາກັດ
- ຕ້ອງການຄົນດຸໝັ່ນ, ກະຕືລືລົ້ນ
- ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ
- ຈ່າຍເປັນ 50,000 ກີບ/ ມື້

- ສະຖານທີ່ ບ້ານໂພນປາເປົ້າ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
优惠金额
Annonce gratuite