Villa pour Sale Dans Xaysetha Vientiane Capital ID 62566
LAK 359,690,072

Residential Land

Le district de Xaysetha, Vientiane la Capitale
15 Jan 2021
- ໂອກາດດີໆ ສຳຫລັບໃຜທີ່ມີດິນແລ້ວ ແຕ່ກຳລັງຢາກສ້າງບ້ານເປັນຂອງຕົນເອງ
- ເຮົາຮັບສ້າງບ້ານ ສານຄວາມຝັນໃຫ້ທ່ານ
- ຂະໜາດເນື້ອທີ່ດິນ: ກວ້າງ 10 ແມັດ, ຍາວ 20 ແມັດ
- ຂະໜາດເຮືອນ: ກວ້າງ 9 ແມັດ, ຍາວ 10 ແມັດ
- 2 ຫ້ອງນອນ, 2 ຫ້ອງນໍ້າ, 1 ຫ້ອງຄົວ, 1 ຫ້ອງຮັບແຂກ
- ລາຄາ 1,190,000 ບາດ
- ສາມາດຜ່ອນໄດ້
Calcul financier
OR
Annonce gratuite