Hospitality & Tourism Job Dans Luang Prabang Luang Prabang ID 53006
LAK 0 - 0

ບ້ານພັກມີວຊຽມ

Le district de Luang Prabang, La province de Luang Prabang
23 Oct 2019
ບ້ານພັກມີວຊຽມ ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ໜ້າຟ້ອນ
ໂມງເຮັດວຽກ 7ໂມງເຊົ້າ - 6ໂມງແລງ, ພັກ 1ມື້ຕໍ່ອາທິດ

ສິ່ງທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ:

- ເງີນເດືອນ 1,100,000/ເດືອນ ຊ່ວງທົດລອງວຽກ 3ເດືອນທຳອິດ (ຖ້າຜ່ານ ຈະເຊັນສັນຍາເປັນປີ ເງີນເດືອນ 1,200,000 – 1,500,000 + ເງີນກິນເຂົ້າມື້ 10,000ກີບ/ມື້ + ເງີນດຸໝັ່ນ

- ມື້ພັກ 1ມື້/ອາທິດ

- ມື້ພັກ (ໃຊ້ໃນຊ່ວງທີ່ບໍ່ມີແຂກຫຼາຍ)

- ເງີນໂບນັດປະຈຳປີ (ເມື່ອເຮັດວຽກຄົບປີ / ປີ1 ໄດ້ເທື່ອ1)

- ເງີນເດືອນຈະປັບຂື້ນທຸກປີ ຕາມການພັດທະນາ.

ໝາຍເຫດ: ເນື້ອງຈາກທາງເຮືອນພັກຍັງໃໝ່ ແລະ ຈຳນວນຫ້ອງນ້ອຍ ຈຶ່ງມີເວລາເຮັດວຽກທີ່ຍາວ ແຕ່ ໜ້າວຽກທີ່ເຮັດບໍ່ໄດ້ຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເຮັດຕະຫຼອດ ສະນັ້ນທາງເຮົາຈຶ່ງຢາກ ເອົາຄົນໜ້ອຍ ແຕ່ໃຫ້ເງີນເດືອນຢູ່ໃນລະດັບດີ ແລະ ຈະປັບໃຫ້ເປັນດີຫຼາຍ ໃນອານາຄົດເມື່ອທຸກຢ່າງລົງຕົວ ຂໍຄົນເຂົ້າໃຈ ແລະ ພ້ອມເຕີບໃຫ່ຍໄປກັບເຮົາ ?:))

ຂໍ້ມູນໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບ ມີວຊຽມ ອິນ

- ເປັນເຮືອນຂະໜາດນ້ອຍ ທີ່ຫາເປີດໃໝ່ ມີທັງໝົດ 10 ຫ້ອງ ແຕ່ ມີການບໍລິການ ແລະ ເຄື່ອງອຳນວຍຄວາມສະດວກທຽບເທົ່າໂຮງແຮມ

- ຕັ້ງຢູ່ບ້ານວຽງໄຊ ໜ້າຮ້ານຂາຍເຄື່ອງອາໄຫຼ່ລົດຫຼວງພະບາງແຖວ ຫ້ອງການການບິນລາວ

ສົນໃຈສົ່ງ cv ມາທີ່ ອີເມວ [email protected]
优惠金额
Annonce gratuite