Flat or Rowhouse pour Sale Dans Chanthaboury Vientiane Capital ID 49716
1,959,760,077 LAK

ດິນພ້ອມຫ້ອງແຖວ

Le district de Chanthaboury, Vientiane la Capitale
02 May 2019
ຂາຍດິນພ້ອມຫ້ອງແຖວເນື້ອທີ່ດິນທັງໝົດແມ່ນ1580ຕາແມັດພ້ອມຫ້ອງແຖວຍາວມີຈຳນອນ13ຫ້ອງແຕ່ລະຫ້ອງກ້ວາງ ແລະ ສະອາດດີມີອ້ອມຮົ້ວດ້ອຍກຳແພງ ໃບຕາດີນຂອບທອງພ້ອມ ເສັ້ນທາງໄປມາສະດວກສະບາຍຂາຍລາຄາເປັນກັນເອງເດີສົນໃຈສອບຖາມໄດ້ດິນຢູ່ບ້ານຫ້ວຍຫົງ ມ.ຈັນທະບູລີ ຂ. ນະຄອນຫຼວງ
Calcul financier
Contact :vendeur