Education & Teaching Job Dans Xaythany Vientiane Capital ID 52993
0 - 0 LAK

ອາຈານສອນພາສາອັງກິດ

Le district de Xaythany, Vientiane la Capitale
22 Oct 2019
ຮັບສະໝັກອາຈານສອນພາສາອັງກິດ
ລາຍລະອຽດ:
- ອາຈານສອນພາກເຊົ້າ ເສົາ-ທິດ ເວລາ 8:30-11:45
- ອາຈານສອນພາກຄໍຳ 5:00-6:20
- ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ວຽກ ແລະ ມັກຮັກໃນການສອນ
- ອັດຕະຍາໄສດີ
- ສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ຄ່ອງແຄ້ວ
ເອກະສານທີ່ຕ້ອງປະກອບ:
- ໃບຊີວະປະຫວັດ(ພາສາອັງກິດ)
- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
- ໃບຄະແນນ
- ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
ສົ່ງ CV & Cover Letter ທາງ Email: [email protected]
ສະຖານທີ່ ບ້ານຄຳຮຸ່ງ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Contact :vendeur