Design & Architecture Job Dans Xaysetha Vientiane Capital ID 46972
LAK 0 - 0

ພະນັກງານ ອອກແບບກຣາບຟິກ

Le district de Xaysetha, Vientiane la Capitale
14 Feb 2019
ບໍລິສັດ ຫຍ້າສີຟ້າ
* ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:
- ເພດຍິງ ຫຼື ຊາຍ ອາຍຸລະຫວ່າງ 20 -30 ປີ
- ລະດັບການສຶກສາຈົບໃນສາຂາການອອກແບບ
- ບຸກຂະລິກດີ ແລະ ມີໃຈມັກຮັກວຽກອອກແບບ
- ສາມາດນໍາໃຊ້ໂປຣມແກມ Photoshop Iiiustrator & InDesign
-ມີປະສົບການໃນການອອກແບບ ແລະ ຕັດຕໍ່
• ສະຖານທີ່ ບ້ານໜອງບອງ, ເມືອງໄຊເສດຖາ , ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
优惠金额
Annonce gratuite