Construction Job Dans Sikhottabong Vientiane Capital ID 46775
LAK 0 - 0

ວິຊາການບໍລິຫານການກໍ່ສ້າງເຄຫະສະຖານ

Le district de Sikhottabong, Vientiane la Capitale
13 Feb 2019
* ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:
- ປະສົບການ 3 ປີ ຂຶ້ນໄປ
- ມີຄວາມສາມາດໃນການຕໍ່ລອງ ແລະ ເຮັດສັນຍາ
- ຈົບການສຶກສາສະຖາປັດ ຫຼື ວິສະວະກໍາກໍ່ສ້າງ
- ສາມາດຄິດໄລ່ປະເມິນລາຄາໄດ້ທຸກອາຄານ
- ສາມາດຄວມຄຸມສະໜາມກໍ່ສ້າງ ແລະ ເຮັດແຜນດໍາເນີນການ
- ສາມາດອອກວຽກຕ່າງແຂວງໄດ້
- ສາມາດຊື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ພິຈາລະນາພິເສດ
- ສາມາດສໍາລວດ- ອອກແບບ

• ສະຖານທີ່ ບ້ານໜອງດ້ວງ, ເມືອງສີໂດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈົນ
Read Less
优惠金额
Annonce gratuite