Community Services & Development Job Dans Sisattanak Vientiane Capital ID 46437
0 - 0 LAK

ພະນັກງານສົ່ງເສີມຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ

Le district de Sisattanak, Vientiane la Capitale
11 Feb 2019
ບໍລິສັດ: Population Services International (PSI) Laos

* ໜ້າທີ່ ​ແລະ ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ :
1. ກະກຽມແຜນກິດຈະກຳປະຈຳເດືອນ ແລະ ຂື້ນແຜນເບີກເງີນລ່ວງໜ້າ, ເຮັດບົດລາຍງານປະຈຳວັນ ແລະ ສະຫຼຸບສົ່ງເງີນຄືນທຸກໆທ້າຍເດືອນ
2. ຊອກຫາ ແລະ ຮັບສະໝັກເຄືອຄ່າຍການຊອກຄົ້ນຄົນເຈັບທີ່ເປັນໄຂ້ມາລາເຣຍໂດຍການເຮັດສັນຍາກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເອກະຊົນເຊັ່ນ: ຮ້ານຂາຍຢາ, ຄຣີນິກ,​ ຮ້ານຄ້າຍ່ອຍຕ່າງໆ, ອາສາສະໝັກບ້ານ ແລະ ບັນດາໂຮງງານ ,ບໍລິສັດປູກຝັງ, ກໍ່ສ້າງ, ເຂື່ອນ ຢູ່ພາກສະໜາມ. ເກັບກໍາ ແລະ ກວດກາບັນດາຂໍ້ມູນເອກະສານຕ່າງໆຂອງເຄື່ອຂ່າຍທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນ ເຊິ່ງລວມທັງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ຫາກໍ່ລົງທະບຽນໃໝ່, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຄວາມຫ້າວຫັນ.
3. ລົງຢ້ຽມຢາມຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພາກເອກະຊົນຢ່າງເປັນປະຈຳເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດລາຍງານຜົນກວດຄົນເຈັບ ແລະ ຂໍ້ມູນໃນແຕ່ລະກໍລະນີໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະຊັດເຈນ (ໂດຍການນຳໃຊ້ ແອບພີລເຄຊັນຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ຫຼື ໃຊ້ແບບຟອມຕ່າງໆ)
4. ເຮັດການປະເມີນຄຸນນະພາບການບໍລິການຢ່າງເປັນປະຈຳ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາແນະນຳເພື່ອປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳຜູ້ໃຫ້ບໍລິ ການ ແລະ ຈັດການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເມື່ອຈຳເປັນ.
5. ລົງເກັບກຳແບບຟອມການກວດຫາເຊື້ອໄຂ້ມາລາເຣຍຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຕ່າງໆເປັນລາຍເດືອນ ແລະ ປ້ອນຂໍ້ມູນລົງຖານຂໍ້ມູນ DHIS2 ໃຫ້ທັນຕາມກຳນົດເວລາ.
6. ລົງເກັບກຳເອົາເຄື່ອງກວດໄຂ້ມາລາເຣຍ (ເຈ້ຍຈູ່ມ) ຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຕ່າງໆເພື່ອຢັ້ງຢືນເອົາຂໍ້ມູນຜົນການກວດ
7. ລົງກວດກາເຄື່ອງກວດແລະຢາປົວໄຂ້ມາລາເຣຍຢູ່ສະຖານທີ່ບໍລິການເອກະຊົນທີ່ເປັນເຄືອຄ່າຍທຸກເດືອນ ແລະ ສະໜອງເຄື່ອງກວດ ແລະ ຢາປີ່ນປົວ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຢ່າງທວງທັນ
8. ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປະສານງານກັບພາກລັດເຊັ່ນ: ສຸກສາລາ,​ ສູນການເຊື່ອມສານພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ສະຖານີຕ້ານໄຂ້ມາລາເຣຍເມືອງ ແລະ ແຂວງເພື່ອລາຍງານ ແລະ ຄາດຄະເນການສະໜອງເຄື່ອງກວດ ແລະ ຢາປົວໄຂ້ມາລາເຣຍ.​
9. ປະສານງານກັບ ສູນການເຊື່ອມສານພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເພື່ອເຮັດການຝືກອົບຮົມ, ປະຊຸມ ແລະ ລົງຢຽມຢາມຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຮ່ວມກັນ.

* ປະສົບ​ການ ແລະ ຄຸນ​ວຸດ​ທິ
· ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ຢ່າງໜ້ອຍຈົບຊັ້ນສູງດ້ານບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫຼື ຂະແໜງ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ
· ມີ​ປະສົບ​ການ​ດ້ານ​ການຂາຍ ແລະ​ ຕະຫຼາດ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 3 ປີ
· ສາມາດ​ອ່ານ​ຂຽນ ​ແລະ ສື່ສານ​ພາສາ​ອັງກິດ​ໄດ້
· ສາມາດ​ນຳ​ໃຊ້ Microsoft Office, Outlook, Internet
· ຖ້າມີຄວາມຮູ້, ປະສົບການດ້ານການແພດ ຫຼື ການຢາຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
· ມີ​ມະນຸດສຳພັນທີ່ດີດ້ານການພົວພັນ ສາມາດຕິດຕໍ່​​ກັບ​ຜູ້​ຮ່ວມ​ງານ​​ແລະພາກສ່ວນອື່ນໆໄດ້ດີ
· ມີ​ໃບ​ຂັບ​ຂີ່​ລົດຈັກ ແລະ ສາມາດ​ໄປ​ເຮັດ​ວຽກບ່ອນ​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກຫຼີກໄດ້

• ສະຖານທີ່ບ້ານດອນກອຍ, ໜ່ວຍ 16, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
Contact :vendeur