Utilisé Music Instruments en vente Dans Pakxanh Bolikhamxai ID 46609
LAK 995,319

Mooer Ge100

Le district de Pakxanh, La province de Bolikhamxai
05 Mar 2019
ຂາຍ Effect guitar ຍີ່ຫໍ້ Mooer Ge100 ມືສອງ
ທີ່ມາພ້ອມລຸກເລ່ນຄົບຊຸດ ທີມີ ຂະຫນາດນ້ອຍພົກພາງ່າຍ ສາມາດ ເອົາໄວ້ຊ້ອມ ແລະ ອອກງານໄດ້
-ມີສຽງ effect ໃຫ້ເລື້ອກຫລາກຫລາຍ
-ຈຳລອງສຽງຕູ້ແອມດັ່ງໆ ໄວ້ໃຫ້ເລື້ອກໃຊ້ຫລວງຫລາຍ
-ມີ Preset ຫລາຍກວ່າ70ສຽງໃຫ້ເລືອກ
-ສາມາດຕັ້ງ Preset ໄດ້ ອີກ 10 ສຽງ
-ມີ pedal ແລະ Tuner ໃນໂຕ
-ມີ ຈັງຫວະກອງໄວ້ໃຫ້ຊ້ອມ
-ມີ ບົດຮຽນ progression chord ໄວ້ໃຫ້ເບີ່ງ
-ມີ looperໄວ້ໃຫ້ອັດ
-ມີ output ໃຫ້ເລືອກ 2 ຢ່າງ(ຕໍ່ເຂົ້າແອມ ຫຼື ຕູ້ກີຕ້າໄດ້)
-ໃສ່ຖ່ານໄດ້
"ຖ້າຢູ່ໃນເຂດປາກຊັນສົ່ງຟຣີ"
优惠金额
Annonce gratuite