Nouveau Toyota Fortuner en vente à Chanthaboury Vientiane Capital ID 51373
510,929,507 LAK

Toyota Fortuner 2019

Le district de Chanthaboury, Vientiane la Capitale
07 Jul 2020
' ທ້າທ້າຍ…ທຸກການເດີນທາງ ( New Legend Of The Pride )
New TOYOTA FORTUNER ສຳພັດໄຫມ່ແຫ່ງນິຍາມນະວັດຕະກຳລົດຍົນທີ່ທຸກຄົນຕ້ອງການເປັນເຈ້າຂອງ ທຸກມຸມມອງສະທ້ອນພາບລັກແຫ່ງຄວາມພາກພູມເຫນືອຊັ້ນກວ່າທຸກຂໍ້ຈຳກັດແຫ່ງການຂັບເຄື່ອນທີ່ທ້າທາຍ ໃຊ້ງານໄດ້ຫລາກຫລາຍ ພ້ອມຕອກຍ້ຳຄວາມເປັນຜູ້ນຳ ດວ້ຍຮູບແບບໃຫມ່ ພ້ອມຄວາມຫມັ້ນໃຈທຸກມິຕິຂອງການຂັບຂີ່ ເພາະການອອກແບບທີ່ລ້ຳສະໄໝທັ້ງພາຍໃນແລະພາຍນອກທີ່ລົງໂຕ ແລະ ລະບົບຄວາມປອດໄພທີ່ຄົບຄັນ,ທັ້ງລະບົບເບຼກ ABS, ລະບົບເກຍ AUTO 7Speed, ລະລົບການຊົງໂຕVSC,TRC, ແລະ ຖົງລົມນິລະໄພຮອບຄັນໃຫ້ທ່ານຜູ້ຂັບຂີ່ຮູ້ສຶກປອດໄພຕະຫລອດໄລຍະທາງການຂັບຂີ່
ລະບົບການຂັບເຄື່ອນ2ລໍ້4ລໍ້ທີ່ເຫນືອຊັ້ນທີ່ພ້ອມພາທ່ານລຸ້ຍໃນທຸກສະພາບຖະຫນົນທີ່ທ່ານໄປໂດຍບໍ່ຕ້ອງກັງວົນ
--------------------------------------------------------------------------------------
ສົນໃຈສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນໄດ້ ຫຼື ເຂົ້າມາເບິ່ງລົດຕົວຈິງໄດ້
ສໍານັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ທີ່ ຖະໜົນທົ່ງຂັນຄໍາ
ບ້ານທົ່ງຕູມ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Calcul financier
Contact :vendeur