Nouveau Others en vente Dans Xaythany Vientiane Capital ID 57253
LAK 4,700,000,000

Drill hammer 75V

Le district de Xaythany, Vientiane la Capitale
24 Aug 2020
?ສະວ່ານ ໄຣ້ສາຍ 3 ລະບົຍ ລຸ້ນ75V

ເຈາະໄດ້ທັງ ✔ ເຫລັກ. ✔ປູນ. ✔ ໄມ້

ລຸ້ນເເບັດ75V ລົດລາຄ່າ❗ 1550ບາດ

⚠️ມໍເຕີທອງເເດງເເທ້ ເຈາະກະເເເທກໄດ້ສະບາຍ ເເຮງທົນທານ

⚠️ແບັດເຕີລີ ຣິເລີຍມ Li-ion ສອງກ້ອນ

⚠️ປັບສະປິດຫມູນ ຊ້າຍ-ຂວາໄດ້

?ເເຖມ ❗ດອກເຈາະໄມ້ ×3 ດອກ 5mm 6mm 8mm

?ເເຖມ❗ດອກເຈາະເຫລັກ ×3 ດອກ 5mm 6mm 8mm

?ເເຖມ❗ ຊຸດດອກໄຄ່ຄວງ 10ຫົວ

?ເເຖມ❗ລູກບ໋ອກ ຂະຫນາດ 5 6 7 8 9 10 11 12 13mm

?ເເຖມ❗ກະດູກງູ ຄໍ້ອອ່ນ 1 ອັນ

?ເເຖມ❗ກໍ້ແມັດເເທກ
Annonce gratuite