Nouveau Cleaning Supplies en vente Dans Sisattanak Vientiane Capital ID 55416
LAK 21,930

Sani Sticks 12pcs/pack

Le district de Sisattanak, Vientiane la Capitale
10 Apr 2020
Sani Sticks 12pcs/pack
"ຕົວຊ່ວຍທຳຄວາມສະອາດທໍ່ນ້ຳ ໄຮ້ສີ ໄຮ້ກີ່ນ ບໍ່ມີສານອັນຕະລາຍຕໍ່ຄົນແລະສັດ ບໍ່ທຳລາຍສິ່ງແວດລ້ອມ".

? ລາຄາພຽງ 69ບາດ/ແພັກ!♥♥

?ແຕ່ພິເສດ! ຖ້າທ່ານສັ່ງຊື້ຄົບ 5ແພັກມື້ນີ້! ຮັບ?ຟຣີ ?ທັນທີ່ອີກ 1ແພັກ!!!
???
-------------------------------------------
?? ສິນຄ້າມີພ້ອມຈັດສົ່ງ ??

☎ ສັ່ງຊື້ເລີຍ ຕອນນີ້ ‼‼
? 02059595759
------------------------------------------
#ຄຸນນະສົມບັດ:
? ສິນຄ້າຄຸນນະພາບຈາກປະເທດອາເມລິກາ ຊ່ວຍທຳຄວາມສະອາດທໍ່ແລະຫຼຸດບັນຫາທໍ່ອຸດຕັນ.
? ສານເອັນຊາຍໃນແທ່ງສີຟ້າເຫຼົ່ານີ້ ຈະຊ່ວຍສະຫຼາຍສິ່ງທີ່ອຸດຕັນຢູ່ໃນທໍ່ລະບາຍຂອງເສຍຕ່າງໆໄດ້.
? ຊ່ວຍຍ່ອຍສະຫຼາຍປະເພດເສດອາຫານ ໄຂມັນ ນ້ຳມັນແລະພວກສານອິນຊີຕ່າງໆບໍ່ໃຫ້ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນທໍ່ລະບາຍນ້ຳໄດ້.
? ໝົດປັນຫາເລື້ອງທໍ່ນ້ຳຕັນ, ນ້ຳລະບາຍຊ້າ ແລະມີກີ່ນ.
? ຊ່ວຍປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກ່ຽວທໍ່ນ້ຳ ແລະເອີ້ນຊ່າງມາແກ້ໄຂບັນຫາ.
? ບໍ່ມີສານກັດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທໍ່ນ້ຳບາງ ແລະເສຍຫາຍ.
? ບໍ່ມີສານທີ່ເປັນພິດຫຼືເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄົນແລະສັດ.
? ໃຊ້ໄດ້ທຸກເວລາແລະສະຖານທີທີ່ທ່ສນຕ້ອງການ.
Contact :vendeur
Annonce gratuite