ດິນນາ

ດິນນາ

15,000 USD

Posted by la on Fri 13 Jul 2018 16:20:29
Description
ຕອ້ງການຂາຍດີນນາຢູ່ບ້ານລາດຄວາຍເນື້ອທີ່ນາ 1ເຮັກຕາ ເອກະສານ ( ໃບນຳໃຊ້ ) ລາຄາຂາຍ 15.000 $ ສົນໃຈຕີດຕໍ່ໄດ້ທີ່ເບີ
Contact la by private message