Komatsu PC200-7 2010

Komatsu PC200-7 2010

1,320,000 THB

Posted by ຜູ້ຂາຍ on Wed 11 Apr 2018 06:40:16
Description
ຂາຍລົດຈົກ Komatsu PC200-7
ຄີດ7, ປີ 2010, ຂາຍຕາມສະພາບ, 8000ຊົ່ວໂມງ
ຂາຍ: 40 000$
ຂາຍ: 328ລ້ານກີບ
ຂາຍ: 1 320 000ບາດ
ເອກະສານຄົບ, ແອເຢັນ
ລົດຢູ່ວຽງຈັນ
ໂທ & WA:02055140045

5acad1a4c9aee - 2018-04-09 09:36
ວຽງຈັນ ດົງໂດກ, ດົງໂດກ
Xaythany Vientiane Capitale
Click to Show Phone
Contact ຜູ້ຂາຍ by private message
ວຽງຈັນ ດົງໂດກ, ດົງໂດກ
Xaythany Vientiane Capitale
Click to Show Phone