ກະສິກຳ & ລ້ຽງສັດ Job ໃນ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ID 45634

ພະນັກງານວິຊາການດ້ານການສົ່ງເສີມກະສິກຳ

ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
05 Feb 2019
ສະມາຄົມພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ (SAEDA)
- ຮັບພະນັກງານວິຊາການດ້ານການສົ່ງເສີມກະສິກຳ
* ຄຸນວຸດທິ ແລະ ມາດຕະຖານ
- ຮຽນຈົບປະລິນຍາຕີ ໃນສາຂາບັນຊີ, ການຕະຫຼາດດ, ການບໍລິຫານ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ
- ສັນຊາດລາວ ອາຍຸລະຫ່ວາງ 24-35
- ມີປະສົບການຫຼາຍກວວ່າ 2ປີ
- ສາມາດນໍາໃຊ້ຄອມພີວເຕີ : iNTERNET, WORD, EXCEL,
-ສາມາດນໍາໃຊ້ພາສາອັງກິດ
- ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຫ້ວຫັນຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານ
- ສະຖານທີ່ແມ່ນອາຊຽນມໍ ຕຶກ C, ຫ້ອງເບີ 04 ; PO Box: 4881 Phonthan Village Saysettha District Vientiane Capital
ຈໍານວນການສະເຫນີ
ໂພສໂຄສະນາລາຍການຂອງທ່ານຟຣີ