Farm land ສຳລັບ Sale ໃນ ທຸລະຄົມ ວຽງຈັນ ID 63335
LAK 515,779,688

ດິນສວນແຄມງື່ມ

ທຸລະຄົມ, ວຽງຈັນ
22 Apr 2021
ດິນສວນແຄມງື່ມມີຮົ້ວອອ້ມມີໄຟຟ້າມີນ້ຳບາດານມີຖັງເກັບນ້ຳ1000ລິດມີສາລານັ່ງຫຼີ້ນມີໜາກໄມ້ກິນໜາກພັນເຕ້ຍຂອງໄທມີຄົບ10ຊະນິດຈຸດພິເສດເດືອນເກົ້າມີບຸນຊ່ວງເຮືອຢູ່ໝ້ານ້ຳຂອງສວນທຸກໆປີ
ໂພສໂຄສະນາລາຍການຂອງທ່ານຟຣີ