ວິສະວະກຳ Job ໃນ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ID 55042

ຮັບສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມວິຊາສະເພາະດ້ານລົດໄຟສຳລັບຊ່ວງດຳເນີນການເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວຈີນ

ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
16 Mar 2020
ໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເປັນໂຄງການເຊື່ອມຈອດຍຸດທະສາດລະຫວ່າງ ຂໍ້ລິເລີ່ມ "ໜື່ງແລວ ໜື່ງເສັ້ນທາງ" ຂອງ ສປ ຈີນ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງ ສປປ ລາວ"
ຫັນປະເທດທີ່ບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລ ໃຫ້ເປັນປະເທດເຊື່ອມຈອດທະເລ", ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນເປັນເສັ້ນທາງລົດໄຟລະບົບລາງມາດຕະຖານສາກົນແລ່ນດ້ວຍໄຟຟ້າແຫ່ງທຳອິດຂອງອາຊຽນ.ການເປີດດຳເນີນການຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈະເປັນການຍົກສູງລະດັບການຄົມມະນາຄົມທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຂອງ “ປະເທດທີ່ບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລ ພຽງໜື່ງດຽວໃນອາຊຽນ”, ເປີດສະພາບການຄົມມະນາຄົມໃໝ່ ທີ່ມີຄວາມສາມາດການຂົນສົ່ງສູງ, ຕົ້ນທຶນຕໍ່າ, ລະບົບຄົມມະນາຄົມມະຫາຊົນ, ເລັ່ງລັດຄວາມຄືບໜ້າການຂະຫຍາຍຕົວເມືອງ, ຊຸກຍູ້ທ່າແຮງຊັບພະຍາກອນກໍ່ຄື ການທ່ອງທ່ຽວ, ທີ່ດິນ, ນ້ຳ, ບໍ່ແຮ່ ແລະ ອື່ນໆ, ໃຫ້ກາຍເປັນທ່າແຮງເສດຖະກິດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ,ເຂົ້າສູ່ສະໄໝໃໝ່ທີ່ທາງລົດໄຟຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ.ປະຈຸບັນແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກຄົນລາວຜູ້ມີຄວາມສາມາດຈຳນວນຫຼາຍ ເຂົ້າຮ່ວມງານຝຶກອົບຮົມ ລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

ການຝຶກອົບຮົມຄົນລາວ ຕຳແໜ່ງວິຊາທາງລົດໄຟເພື່ອຮັບໃຊ້ຊ່ວງການດໍາເນີນການ ລົດໄຟແບ່ງອອກເປັນ 3 ຊຸດ, ໃນຄັ້ງນີ້ປະກາດຮັບສະໝັກຊຸດທີ 1. ສະມາຊິກຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບດ້ານການເວນຄືນ, ການຍົກຍ້າຍ, ການຍົກຍ້າຍແລວທາງ ແລະ ອື່ນໆ ຕາມເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈະໄດ້ຮັບບຸລິມະສິດໃນການເຂົ້າຝຶກອົບຮົມ.

1. ເວລາການສະໝັກ

ແຈ້ງການປະກາດຮັບສະໝັກສະບັບນີ້ມີຜົນໄລຍະຍາວ, ແຕ່ກໍານົດເວລາສົ່ງເອກະສານສຳລັບຊຸດທີ 1 ແມ່ນ ເລີ່ມແຕ່ມື້ປະກາດສະບັບນີ້ ຫາ ວັນທີ 20 ມີນາ 2020.

2. ຕໍາແໜ່ງ ແລະ ຈໍານວນ ຮັບສະໝັກ

ຊຸດທີ 1 ຮັບສະໝັກປະມານ 300 ຄົນ, ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1) ຄົນຂັບລົດໄຟ. ຮັບຜິດຊອບຂັບຫົວຈັກລົດໄຟ.
https://www.yula.la/engineering-sisattanak-vientiane-capital-55029
2) ຜູ້ຄຸມການເດີນລົດ. ຮັບຜິດຊອບການຄຸ້ມຄອງບັນຊາການການເດີນລົດ.
https://www.yula.la/engineering-sisattanak-vientiane-capital-55035
3) ຜູ້ສ້ອມແປງຫົວລົດໄຟ. ຮັບຜິດຊອບການກວດກາ ແລະ ສ້ອມແປງ ຫົວລົດໄຟ, ຫົວລົດໄຟເຄື່ອນທີ່ດ່ວນ, ຕູ້ລົດໄຟ.
https://www.yula.la/engineering-sisattanak-vientiane-capital-55039
4) ຊ່າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ. ຮັບຜິດຊອບບຳລຸງຮັກສາເສັ້ນທາງ, ຂົວ, ອຸໂມງ, ອະນັດສັນຍານ, ໂທລະຄົມ, ລະບົບສື່ສານ, ລະບົບໄຟຟ້າ ແລະ ອື່ນໆ.
https://www.yula.la/engineering-sisattanak-vientiane-capital-55041

3. ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດ

1) ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ບໍ່ມີປະຫວັດກ່ຽວກັບເລື່ອງຜິດກົດໝາຍ, ມັກໃນວຽກງານຂົງເຂດລົດໄຟ.

2) ມີຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ເຊື່ອໃຈໄດ້, ມີຜົນການຮຽນທີ່ດີ, ຮູ້ວັດທະນາທຳອົງກອນລາວ ແລະ ຈີນ.

3) ສັນຊາດລາວ, ອາຍຸບໍ່ໃຫ້ກາຍ 30 ປີ, ຫຼື ສໍາລັບຄົນທີ່ມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການລົດໄຟແມ່ນບໍ່ໃຫ້ກາຍ 35 ປີ.

4) ຈະພິຈາລະນາພິເສດຜູ້ທີ່ ມີພື້ນຖານພາສາຈີນ, ຮຽນຈົບຊັ້ນວິທະຍະໄລ (ຊັ້ນສູງ) ຂື້ນໄປ, ຈະພິຈາລະນາພິເສດວິຊາສະເພາະດ້ານ: ການຂົນສົ່ງ, ວິສະວະກຳລົດໄຟ, ວິສະວະກຳອຸດສາຫະກຳ, ການຂົນສົ່ງທາງລາງ, ອານັດສັນຍານສື່ສານ, ກົນຈັກໄຟຟ້າ, ວິສະວະກຳກົນຈັກ, ອອກແບບ ແລະ ຜະລິດກົນຈັກ, ວິສະກະກຳໄຟຟ້າ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ວິສະວະກຳຂໍ້ມູນ, ສັນຍານ ແລະ ການຄວບຄຸມການຂົນສົ່ງທາງລາງ, ວິສະວະກຳສື່ສານ, ການຂົນສົ່ງ, ການຄຸ້ມຄອງການຂົນສົ່ງໂລຈິສຕິກ ແລະ ອື່ນໆ.

4. ຂັ້ນຕອນການສະໝັກ

1) ໃຫ້ຕິດຕໍ່ມາຍັງທາງ Yula.la ເພື່ອຮັບເອົາແບບຟອມສະໝັກງານ, ເຊິ່ງການສະໝັກແມ່ນສາມາດສົ່ງໃບສະໝັກງານໄດ້ທັງທາງອອນລາຍ ຫຼື ຍື່ນເອກະສານດ້ວຍຕົວເອງໃຫ້ກັບທາງຕົວແທນຮັບຜິດຊອບໃນນະຄອນຫຼວງ.

2) ສອບເສັງຂຽນ ແລະ ສຳພາດ. ບົນພື້ນຖານຂອງການກວດກາເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສະໝັກ, ບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈໍາກັດ ຈະແຈ້ງຕໍ່ຜູ້ຜ່ານການຄັດເລືອກເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການສອບເສັງ ແລະ ສຳພາດ.

3) ຄັດເລືອກເອົາຜູ້ສະໝັກສຳລັບການຝຶກອົບຮົມ. ບໍລິສັດຈະສະເໜີຜູ້ສະໝັກເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມວິຊາສະເພາະ ໂດຍອີງຕາມການປະເມີນຜົນດ້ານແນວຄິດ, ຜົນການສຶກສາ, ສຸຂະພາບ, ຜົນສອບເສັງຂຽນ ແລະ ຜົນການສຳພາດ.

5. ອື່ນໆ

1) ຜູ້ສະໝັກຈະໄດ້ຮັບການສະເໜີຊື່ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ, ບໍລິສັດຈະຄັດເລືອກຕໍາແໜ່ງ ແລະ ເນື້ອໃນການຝຶກອົບຮົມ ໂດຍອີງຕາມພື້ນຖານການປະເມີນຜົນໂດຍລວມ.

2) ບໍລິສັດຈະສົ່ງຜູ້ຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ໄປຝຶກອົບຮົມຕົວຈິງ ຢູ່ຄຸນໝິງ, ສປ ຈີນ ເປັນເວລາ 12 ຫາ 18 ເດືອນ. ເນື້ອໃນການຝຶກອົບຮົມຫຼັກໆ ແມ່ນການຝຶກດ້ານພາສາ ແລະ ເຕັກນິກສະເພາະກ່ຽວກັບລົດໄຟ. ບໍລິສັດຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຝຶກອົບຮົມ. ບໍລິສັດຈະສະໜອງໂບນັສ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ມີຜົນການຝຶກອົບຮົມດີເດັ່ນ. ໃນໄລຍການຝຶກອົບຮົມ, ໂດຍອີງຕາມແຜນການຝຶກອົບຮົມ, ຈະໄດ້ຈັດສັນແຜນການພັກຮຽນຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

3)ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມຈະຕ້ອງເຊັນສັນຍາການຝຶກອົບຮົມກັບບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ. ພາຍຫຼັງທີ່ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມແລ້ວ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະຕ້ອງຜ່ານການປະເມີນຜົນ ແລະ ຜ່ານຂັ້ນຕອນການຄັດເລືອກພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ ຈຶ່ງຈະໄດ້ເຊັນສັນຍາແຮງງານ ແລະ ຮັບການບັນຈຸເຂົ້າເປັນພະນັກງານຂອງບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ ຢ່າງເປັນທາງການ. ບໍລິສັດ ຈະສະໜອງເງິນເດືອນ ແລະ ສະຫວັດດີການທີ່ດີ.

4) ບ່ອນປະຈຳການໃນຊ່ວງດໍາເນີນການແມ່ນຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັງວຽງ, ຫຼວງພະບາງ, ເມືອງໄຊ, ນາເຕີຍ, ບໍ່ເຕ່ນ ແລະ ບ່ອນອື່ນໆທີ່ມີລົດໄຟຜ່ານ.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມແມ່ນໃຫ້ຕິດຕໍ່ຜ່ານຟອມໃນໜ້າລາຍການນີ້.
ຕິດຕໍ່: ຜູ້ຂາຍ