Others Others in Xaysetha Vientiane Capital ID 30 | Yula.la

Nelamit ອອກແບບກຣາບຟິກ ແລະ ງານ 3D

Sold

Posted by ສຸວິໄຊ ແສງອາລຸນ on Thu 16 Jan 2014 04:24:11
Description
ຮັບອອກແບບກຣາຟິກ ເຊັ່ນ: ໂລໂກ້, ນາມບັດ, ບົວຊົວ ແລະ ອື່ນໆ ພ້ອມງານ 3D ເຊັ່ນ: ໂມເດວສິນຄ້າ, ອອກແບບບູດ໊ງານຕ່າງໆ, Motion Graphic, 3D Animation
Sold
ສຸວິໄຊ ແສງອາລຸນ
ສົມສະຫວັນ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງ
Click to Show Phone
Sold
Contact ສຸວິໄຊ ແສງອາລຸນ by private message
Sold
ສຸວິໄຊ ແສງອາລຸນ
ສົມສະຫວັນ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງ
Click to Show Phone