Others Others in Sisattanak Vientiane Capital ID 14 | Yula.la
Sold

ຕ້ອງການຂາຍດິນ

ດິນເປົ່າຫວ່າງ ຕັ້ງຢູ່ທາງຊອຍຫຼັງໂຮງຮຽນແພດ105, ໃກ້ໂຮງໝໍ103 ບ້ານສະພານທອງໄຕ້, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ມີນ້ຳປະປາ, ໄຟຟ້າ ແລະ ກຳແພງ. ເນື້ອດິນທັງໝົດ 585m2 (ລວງຍາວ 31m x ລວງກ້ວາງ 19m) ຕ້ອງການຂາຍລາຄາ 2,200,000 ກີບ/ 1 m2
Contact soulivanh
I'm highly interested.
Is this still available?
Do you deliver?
Where can we meet?