Used Toyota Ipsum for Sale in Xaysetha Vientiane Capital ID 5695
68,671,230 LAK

Toyota Picnic 2011

Xaysetha, Vientiane Capital
25 Jul 2019
ຂາຍລົດ Toyota Picnic 2011
ລົດສະພາບດີ ມີ 7 ບ່ອນນັ່ງ
ມີໜັງສືຄົບຖ້ວນ ປ້າຍເຫລືອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ລາຄາ: ສາມາດຕໍ່ລອງກັນໄດ້
ລາຍລະອຽດສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄດ້ເລີຍ
ສະຖານທີ່ ບ້ານໂນນສະຫງ່າ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Finance Calculator
Contact Siphachanh thythavy
020 55577757 /020 56933XXX