Used Ford Taurus for Sale in Chanthaboury Vientiane Capital ID 52473
195,200,000 LAK

Ford Taurus 2015

Chanthaboury, Vientiane Capital
15 Oct 2019
- ຈັັກດີ ສີງາມ ຂີ່ນີ້ມ ແອເຢັນສະບາຍ ລາຄາສາມາດຕໍ່ລອງໄດ້
- ເອກະສານຄົບ100% ມີໃບ ກວດເຕັກນິກ ຄ່າທາງຄົບ
- ປ້າຍງາມ,ລົດງາມ
- ສົນໃຈສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມ ຫຼື ມາລອງຂັບລົດຕົວຈິງໄດ້

* ສະຖານທີ່:ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງຈັນທະບູລີມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
Finance Calculator
Contact Yula.la Listing
020 55471047, 021 222XXX