Used Cameras, CCTV & Video Equipments for Sale in Xaythany Vientiane Capital ID 53238
2,431,080 LAK

Canon​M10

Xaythany, Vientiane Capital
01 Nov 2019
Canon​ ​M10ສິນຄ້າມືສອງ ທີ່ຄຸນນະພາບເກືອບ100%
-ບໍ່ເຄີຍຕົກ ຫລື.​ແກະມາກ່ອນ
-ລາຄາກໍແສນຖືກ
ສະຖານທີ່ຮ້ານຕັ້ງຢູ່ບ້ານຄໍາຮຸ່ງ ທາງເຂົ້າໂຮງຮຽນທະນາຄານ
Contact Mr mie