Used Cameras, CCTV & Video Equipments for Sale in Xaysetha Vientiane Capital ID 54394
1,950,000 LAK

Sony A6000 Camera

Xaysetha, Vientiane Capital
05 Mar 2020
ກ້ອງໂຊນີ A6000 ແຖມເລນເລນມືຫມຸນ 18-55
ສະພາບໃຫມ່ ຕາມພາບເລີຍ
ມີຕຳນິຫນ່ອຍຫນື່ງບ່ອນຊ່ອງມອງພາບ viewfinder ບໍ່ມີປັນຫາໃນການໃຊ້ ຕາມຮູບເລີຍ ຂາຍຖືກໆຕໍ່ລອງໄດ້ ສົ່ງຟຣີທຸກແຂວງ
ໂທຕິດຕໍ່ 97978800
ວັອດແອປ 02097978800
Contact ຂຽວ ຈັກເດ