New Nissan Terra for Sale in Chanthaboury Vientiane Capital ID 51109
425,831,005 LAK

Nissan Terra 4x4AT 2019

Chanthaboury, Vientiane Capital
05 Nov 2019
ນິສສັນເທີຣ່າ " ໄປທຸກທີ່ທີ່ຢາກໄປ " ລົດອະເນກປະສົງທີ່ຈະພາທ່ານອອກໄປສຳຜັດປະສົບການຈິງ Nissan Terra ມາພ້ອມການອອກແບບທີ່ສະທ້ອນຄວາມແຂງແກ່ນທີ່ເປັນເອກກະລັກແລະເຕັມປ່ຽມໄປດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີການຂັບເຄື່ອນທີ່ລຳ້ສະໄໝ Nissan Intelligent Mobility ທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກແລະຍອມຮັບຈາກທົ່ວໂລກ ເປັນເລີດດ້ານພະລັງເຄື່ອງຍົນໃໝ່ຫຼ້າສຸດ ຜ່ານໄດ້ທຸກອຸປະສັກດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີຄວາມປອດໄພຮອບຄັນ
ມາພອ້ມກັບການປຽ່ນໂໝດຂັບເຄື່ອນແບບ Shift-On-The-Fly 4-Wheel Drive ຄືຈາກໂໝດ 2ລໍ້ເຂົ້າສູ່ໂໝດ 4ລໍ້ຈາກເສັ້ນທາງປົກກະຕິສູ່ສະພາບຖະໜົນວິບາກ, ແບບບໍ່ຕ້ອງຢຸດລົດໃນຄວາມໃວບໍ່ເກີນ100ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ.
- ມີລະບົບກວດຈັບວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ Moving Object Detection (MOD) ເຊິ່ງນຳໃຊ້ກ້ອງສີ່ຕົວໃນການກວດຈັບວັດຖຸເຄື່ອນທີ່ຮອບຕົວລົດເມື່ອລົດຢູ່ໃນໂໝດຈອດ ຫຼື ເວລາລົດກຳລັງແລ່ນຢ່າງຊ້າໆ
- ລະບົບຈະແຈ້ງເຕືອນທ່ານດ້ວຍພາບແລະສຽງເມື່ອກວດພົບວັດຖຸເຄື່ອນທີ່. ສິ່ງນີ້ເອງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານປຽບເໝືອນວ່າທ່ານມີພະລັງວິເສດໃນການກວດຈັບວັດຖຸເຄື່ອນທີ່
*******************************************************************************
Nissan Terra 4x2AT ລາຄາ 47.900$
Nissan Terra 4x4AT ລາຄາ 51.900$
ດອກເບ້ຍເລີ່ມຕົ້ນພຽງ 0.48%
ຈ່າຍກ່ອນພຽງ 30%
ຜ່ອນຍາວເຖີງ 84 ເດືອນ
ມີຂໍ້ກຳນົດແລະເງື່ອນໄຂສະເພາະ
ຜ່ອນມື້ນີ້ຮັບຟຣີ ກ້ອງຕິດຫນ້າລົດ ຫຼື ບົງນໍ້າມັນລົດ 1,000,000 ກິບ
---------------------------------------------------------------------------------
ຜ່ອນໄດ້ກັບນິສສັນທຸກສາຂາທົ່ວປະເທດ
ສຳນັກງານໃຫຍ່ ນະຄອນຫຼວງ ບ້ານ ຈອມແຈ້ງ
ສາຂາ ດອນແດງ ນະຄອນຫຼວງ
ສາຂາ ສະຫວັນນະເຂດ
Finance Calculator
Contact Nissan