ຈີ້ງຫລີດ

ຈີ້ງຫລີດ

40,000 LAK

Posted by ketsada THAMMAVONG on Mon 16 Jul 2018 09:31:27
Description
ຂາຍຈີ້ງຫລີດ, 1ໂລ 40ພັນ,ຈຶນພ້ອມກິນ 1ໂລ 70ພັນ, ໄຂ່ 1ໂອ 20ພັນ

ບ້ານ ເວີນຄຳ, ເວີນຄຳ
Xaythany Vientiane Capital
Click to Show Phone
Contact ketsada THAMMAVONG by private message

ບ້ານ ເວີນຄຳ, ເວີນຄຳ
Xaythany Vientiane Capital
Click to Show Phone