Samsung J7 Plus

Samsung J7 Plus

7,500 THB

Posted by ດາລາ ສຸດທິຈັກ on Fri 15 Jun 2018 09:06:26
Description
- ຂາຍໂທລະສັບ Samsung J7 Plus
- ສະພາບ 95%
- ຕຳໜິກ້ອງຫລັງບໍ່ແຈ້ງ, ມີຮອຍຕາມຮູບ, ເຫລືອນັ້ນປົກກະຕິ
- ອຸປະກອນມີແຕ່ສາຍສາກ
- ສິນຄ້າແມ່ນນັດເອົາແຖວປະຕູໄຊໄດ້
ບ້ານ ສີບຸນເຮືອງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ , ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສີບຸນເຮືອງ
Chanthaboury Vientiane Capital
Click to Show Phone
Contact ດາລາ ສຸດທິຈັກ by private message
ບ້ານ ສີບຸນເຮືອງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ , ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສີບຸນເຮືອງ
Chanthaboury Vientiane Capital
Click to Show Phone