ຮ້ານອັດສີດພ້ອມດິນ

ຮ້ານອັດສີດພ້ອມດິນ

2,600,000 THB

Posted by Anantapanya THAVONE on Thu 14 Jun 2018 07:31:41
Description
ຕ້ອງການຂາຍຮ້ານອັດສີດພ້ອມທີ່ດິນຕິດກັບທາງໃຫຍ່ ສົດຫຼືຜ່ອນກໍ່ໄດ້ (ສອບຖາມການດາວໄດ້ຕາມເບີໂທ)
ລາຄາ 2.600.000THB (ສາມາດຕໍ່ລອງລາຄາໄດ້)ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 1.446ຕາແມັດ (ສາມາດຂະຫຍາຍເປັນອູສ້ອມລົດໄດ້ສະບາຍ)

Property Details
Land Area : 1446
ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເມື່ອງ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ລ້ອງປໍ, ລ້ອງປໍ
Xayabouly Xayabouly
Click to Show Phone
Contact Anantapanya THAVONE by private message
ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເມື່ອງ ໄຊຍະບູລີ ບ້ານ ລ້ອງປໍ, ລ້ອງປໍ
Xayabouly Xayabouly
Click to Show Phone