ມືສອງ Isuzu ສຳລັບຂາຍໃນ ເມືອງຊຳເໜືອ ຫົວພັນ ID 29331