ມືສອງ Detech Win ສຳລັບຂາຍໃນ ເມືອງຫຼວງພະບາງ ຫລວງພະບາງ ID 48258
3,108,000 LAK

Detech Espero 110cc 2017

ເມືອງຫຼວງພະບາງ, ຫລວງພະບາງ
07 Mar 2019
LAOS Louang Prabang
For sale à Motorbike immediatly.
-Honda DeTech Espero 110 cc
Hi Guys, I am selling a Motorbike
Honda Detech Espero from 2017, 110cc. I buy it in Hanoi in december this Vietnamese motobike took me around Vietnam during two months, and few days in Laos. I have made 3000 kms with no fault.The registration Blue card is Vietnamese and no problem to pass over Vietnam if you want to go to Vietnam. The license plate is Vietnamese. No problem crossing the border from Vietnam, Cambodia or stay in Laos.
It is an Honda DeTech Espero 110Cc from April 2017, she actually have 21300 kms in very good general condition, I took care of the motobike changing oil every 400 kms, I changed a couple of things in it to avoid failures and to make more confortable to drive.
-New front and back tyre
-New front brake
-New rear brake
-New meter cable
-New acelerator cable
-The mileage meter and the speed meter are working, which is rare!!!
I leave with:
-blue card (The registration card)
-phone holder
-back bag rack
-goods bungees tensioners
-protected hands,
-lock
-The license plate is Vietnamese. No problem crossing the border from Vietnam, Cambodia or stay in Laos
Price 350 US or 310 € négociate.
ຄິດໄລ່ດ້ານການເງິນ
ຕິດຕໍ່: ຜູ້ຂາຍ